Nepali  एकीकृत स्वचालित नेमप्लेट लेजर मार्कि machine मेशीन नेमप्लेट मार्कर लेजर मार्करउत्पादहरूको नाम: एकीकृत स्वचालित नेमप्लेट लेजर मार्किंग मेशीन
पावर: .० वाट
प्रकाशको स्रोत: लेजर
सुविधाहरू: एकीकृत र स्वचालित
फोन: ०8686-२०-85-5555777735 4 4०००-88-3 .-7878।
फ्याक्स: ०8686-२०-8569 9 9 11 ११
इ-मेल: mark@mac-laser.com
------------------------------------------------
लेजर मार्किंग मेशीन
नेमप्लेट

Guangzhou Mac Laser Marking Co.,Ltd.
Add: G Building,Yushu Industry Park,Luogang District,Guangzhou,China
Tel: 0086-20-85557735 4000-388-378
Fax: 0086-20-85699311
E-mail: mark@mac-laser.com
Web: http://www.mac-laser.com   
Alibaba: http://maclaser.en.alibaba.com